Ritello má certifikát od ministerstva zdravotníctva v Taliansku ako ZDRAVOTNÁ POMÔCKA

Ritello ma certifikát od Centra prevencie ZPmed v Nemecku ako zdraviu prospešný produkt