Začíname s Ritellom

Dôkladne si prečítajte manuál pred použitím prístroja. Používajte len originálne súčasti domáceho čistiaceho systému Ritello. Len pre použitie v interiéri.

 1. Nikdy nepoužívate prístroj bez vody. Neprelievajte.
  Rešpektujte maximálnu (ďalej len MAX) hladinu vody tak ako je uvedená na vodnej nádrži. 

 2. Pripojte základnú jednotku k zásuvke so zodpovedajúcim elektrickým napätím.
 3. S prístrojom by nemali manipulovať deti. Ak, tak len pod dozorom rodičov. Univerzálny čistiaci systém Ritello nepoužívajte ako hračku.
 4. Neťahajte za elektrickú šnúru. Elektrickú šnúru udržujte mimo ostrých hrán a vykurovaných miest.
 5. Ak je základná jednotka poškodená, nepracuje spoľahlivo, kvapká voda alebo vyteká von, vráťte ho svojmu predajcovi na reklamáciu.
 6. Váš univerzálny čistiaci systém Ritello je vybavený automaticky navíjateľnou šnúrou. Nepokúšajte sa vytiahnuť šnúru násilím. Na zmotanie šnúry stlačte tlačidlo „WINDING BUTTON“.
 7. Nevysávajte žiaden horiaci alebo dymiaci materiál ako cigarety, horúci popol alebo zápalky. Nepoužívajte Váš prístroj na čistenie horľavých kvapalín ako plyn a nepoužívajte ich na miestach, kde sa tieto materiály vyskytujú. Uvedený prístroj nechytajte vlhkými rukami.
 8. Univerzálny čistiaci systém Ritello je vybavený bezpečnostnou poistkou pre nesprávnu manipuláciu, ak jednotlivé časti nie sú správne nainštalované. NEPOKÚŠAJTE SA ANULOVAŤ BEZPEČNOSTNÉ ZARIADENIE.
 9. Odpojte prístroj z elektrickej energie pred údržbou a čistiacim procesom.

 • Obsluha Vášho Ritella


 • Plnenie nádoby na vodu

 • Naplňte nádobu studenou vodou až po rysku MAX. Keď je voda v nádobe na vodu nadmerne znečistená je potrebné ju vymeniť. Pridaním dvoch kvapiek vône Ritello zabezpečíme počas chvíľ  čistenia príjemnú vôňu.
 • Spojenie základnej jednotky
  s nádobou na vodu

 • Základnú jednotku umiestnite nad nádobu s vodou v úrovni prívodu vzduchu pokým západka na oboch stranách nezapadne správne. Potom pripevníte základnú jednotku na jeho pohyblivú časť (kolieska k základnej jednotke) tak, že zatlačíme západku koliesok a vyklopíme prednú časť mierne nahor tak, že okraj zadnej časti jednotky zapadne pod zadný okraj koliesok. Varovanie: Základná jednotka nebude fungovať bez nádobky na vodu a jej správneho pripojenia.
 
 • Pripojenie a odpojenie hadice

 • Zasuňte hadicu do vzduchového otvoru pokiaľ necvakne. Pre kontrolu sa uistite, miernym potiahnutím hadice. Ak chcete hadicu odstrániť, stlačte oba zámky a vytiahnite hadicu zo základnej jednotky.
 • Pripojenie elektrického
  kábla do zásuvky

 • Vytiahnite sieťový kábel z otvoru a pripojte ho do zásuvky, ale zároveň sa uistite, že sa zhoduje s napätím. Stlačením tlačidla (+) zvýšite rýchlosť a stlačením tlačidla (-) ju znížite. Pomocou displeja môžete vybrať požadovanú rýchlosť pre potrebné úlohy.
  Pre navinutie kábla jednoducho stlaťte symbol „Plug“ umiestnený na konci rukoväte (uška).